د نیولیزر ماسک

  • Nebulizer Mask

    د نیبلیزر ماسک

    پرته د اکسیجن ماسک د اکسیجن ټیوب ناروغ ته د اکسیجن یا نورو ګازونو رسولو لپاره رامینځته شوی ، او دا باید د اکسیجن عرضه کولو ټیوب سره یوځای وکارول شي. د اکسیجن ماسک د PVC څخه په طبي درجه کې جوړ شوی ، یوازې د مخ ماسک څخه جوړ دی.