د سول مدیریت سیسټم

  • Stool Management System

    د سټل مدیریت سیسټم

    Fecal incontinence یو ضعیف حالت دی چې که چیرې په مؤثره توګه اداره نشي نو کولی شي د نوسومیکل لیږد لامل شي. دا کولی شي د ناروغ روغتیا او هوساینې لپاره د پام وړ پیچلتیاوې رامینځته کړي پداسې حال کې چې د روغتیایی کارمندانو (HCWs) او روغتیایی بنسټونو لپاره زیان رسونکي دي. د روغتون ترلاسه شوي انتاناتو لیږد خطر ، لکه د نوروایروس او کلستریډیم ډیفیسیل (سي ډیف) ، د حاد پاملرنې چاپیریال کې دوامداره ستونزه ده.